Lohiya Sports Club, Ghitorni

Share

Players

Pawan Lohiya (c) Amit Lohiya
Ashok Boken Dev Kumar
Gajraj Singh Mukesh
Narender Lohiya Ombir
Pardeep (Bittu) Pardeep Lohiya Jr
Pardeep Lohiya Sr (Kalle) Parvinder
Raj Kumar Raj Kumar Boken (Raju)
Sumit Lohiya Suresh Boken
Vicky Lohiya Vinod Lohiya
Yashvir Lohiya  

KDM League 2015 Performance

Share

Leave a Reply

Share
Share