Most Hundreds – 2017

Share

Top Performers 2017


NameTeam100sInnsRuns
ManikJR XI111665968
Nikhil RainaSaksham CC5341761
Vikas SinghAIMIL Pharma4291536
Sunil KumarJR XI4742679
Saurabh PassiTwenty2 Yards323932
Gaurav NegiDashers3261187
Vineet KumarAmigos3401444
Vished BangerEagles XI3522309
Manoj Dagar (Suave Corporation)Suave Corporation23349
Digvijay (Richa SDS)Richa SDS25359

Share

Leave a Reply

Share
Share